DESIG PER(z)ONES

Com vivim la nostra sexualitat?

 

La nostra tasca entorn la violència masclista, l’homofòbia i les desigualtats de gènere ens han portat a percebre que existeixen falsos mites i tabús sobre la sexualitat que condicionen l’imaginari col·lectiu i les nostres relacions.

La sexualitat la vivim, la sentim però no resulta fàcil parlar-ne. A més, sovint, són discriminades les opcions que es desvinculen dels rols de referència associats a una masculinitat i una feminitat estereotipada. Reflexionar i sensibilitzar sobre aquest fenomen avui, passa per posar en qüestió el models predominants.

La performance dóna visibilitat a la diversitat de la vivència afectiva i sexual, i propicia noves perspectives per relacionar-nos.