Política de privacitat

Aquest web és gestionat per les mireies, amb correu electrònic …

Aquest web és gestionat per les mireies, amb correu electrònic info@lesmireies.com i els telèfons de contacte que es troben a la mateixa web.

El web posa a disposició dels navegants un formulari de contacte on es sol·liciten dades de caràcter personal per tal d’atendre les seves sol·licituds i informar-los d’activitats i serveis.

Les dades facilitades seran tractades d’acord amb la normativa vigent  de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal amb la màxima confidencialitat i que seran incorporades a fitxers de titularitat de lesmireies amb les finalitats citades anteriorment.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la Llei, mitjançant escrit dirigit a l’adreça de correu electrònic produccio@lesmireies.com.

L’usuari es compromet a facilitar dades veraces, completes i actualitzades. En cas que ens faciliti dades d’una tercera persona vostè es compromet a informar-la prèviament d’aquesta política de privacitat i obtenir el seu consentiment per al tractament de les dades en els termes aquí previstos.

Tots els drets reservats, en virtut del disposat en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides les reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de lesmireies. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de lesmireies. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir i manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de lesmireies.

Vostè es compromet a fer un ús adequat dels continguts, imatges i serveis que lesmireies ofereixen a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a incórrer en activitats il·lícites o que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, LGTBIfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública, o contra els drets humans.

Així mateix vostè pot incorporar-se a les diverses xarxes socials on les mireies tenen presència. En aquest cas vostè consent el tractament de les dades que figurin en el seu perfil i accepta tant aquesta política de privacitat com la pròpia de la xarxa social que es tracti, així com permet expressament que el funcionament de la xarxa social en qüestió publiqui notícies i informacions al seu perfil o bé que la seva alta a la xarxa sigui visible pels restants usuaris. En aquests casos les mireies tractaran les seves dades personals amb la finalitat de gestionar la seva pertinença a la xarxa social triada, informar de les activitats, serveis o productes oferts en cada cas i participar en les restants activitats o funcionalitats de les que la xarxa disposi. En relació a les xarxes socials vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes abans esmentats sempre en relació a les dades tractades per les mireies podent ser necessari l’exercici dels citats drets directament davant la xarxa social utilitzada en relació a les dades que aquesta darrera tracti.

Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs que puguin ser del seu interès. Una vegada que vostè cliqui en aquests enllaços i abandoni la nostra pàgina, ja no tenim control sobre al lloc al qual és redirigit i per tant no som responsables dels termes o privacitat ni de la protecció de les seves dades en aquests altres llocs tercers. Aquests llocs estan subjectes a les seves pròpies polítiques de privacitat per la qual cosa és recomanable que els consulti per confirmar que vostè està d’acord amb aquestes.

Aquesta política de privacitat pot canviar amb el temps per adequar-se a novetats legislatives o ser actualitzada d’acord amb l’activitat del projecte o al funcionament del web, recomanem revisar contínuament aquesta pàgina per assegurar-se que està d’acord amb aquests canvis.